Emex Interior

BIS-Beurs 2018

BIS-Beurs 2018

Emex Interior was dit jaar aanwezig op de Bis-Beurs (Bouw- en inspiratie salon).

Na een lange tijd afwezig te zijn op de Bis-beurs waren we overtuigd om dit jaar opnieuw in het concept te stappen.
Daar stonden we met een variatie van toestellen die brandend opgesteld stonden. Tijdens de beursdagen hebben
we heel wat positieve respons gehad op de stand die aanwezig was.